skip to Main Content
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) คืออะไร ?

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) คืออะไร ?

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร เทศกาลอาหาร ร้านอาหาร และการเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านอาหารในการชิมอาหาร และเครื่องดื่ม ผสมผสานการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์ การโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงให้ความสนใจในการลองรับประทานอาหารท้องถิ่นจนเกิดความซาบซึ้งในวัฒนธรรม และด้วยการท่องเที่ยวด้านอาหารเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส ได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ความนิยมอาหารพื้นถิ่นที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม และถูกปรับใช้เพื่อเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะของวัฒนธรรมอาหาร ถูกทำให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่นการจัดลำดับมิชลินไกด์ประเทศไทยเพื่อแนะนำร้านอาหารสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ที่แตกต่างความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวของไทย

ล่าสุดนั้น สรรพยา ได้รับรางวัล การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน สาขาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ณ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนลาว ด้วยโปรแกรมนำเสนอ ในเรื่อง ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ซึ่งสรรพยาคือตัวอย่างของการใช้ชีวิตแบบวิถีดั้งเดิมคู่บ้านคู่เมืองไทย

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai