skip to Main Content
ธรรมนูญสรรพยา

ธรรมนูญสรรพยา

เทศบาลสรรพยา ร่วมกับชมรมฟื้นฟูตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ได้มีการทำประชุมเพื่อสร้างธรรมนูญสรรพยาที่เป็นข้อตกลงกันระหว่าง ชุมชน เทศบาล และการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงกฎระเบียบที่ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของสรรพยา โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้

 • การจัดการระบบยานพาหนะ การจัดการการจอดรถของนักท่องเที่ยว
 • การจัดการขยะ / มีการรับฝากขยะ (รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในพื้นที่)
 • การพายเรือแทนการใช้เรือยนต์
 • การจัดระเบียบการขายของหาบเร่
 • การจัดป้ายบอกสถานทีและสื่อความหมายให้ชัดเจน และเพียงพอ
 • ห้ามขีดเขียนประติมากรรมของพื้นที่ เช่น กำแพงสตรีทอาร์ท
 • ควรถอดรองเท้า ก่อนขึ้นสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพักหรือวิหารน้อย
 • ห้ามจำหน่ายสารเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่
 • ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
 • รณรงค์การใช้จักรยาน และที่พักควรมีบริการจักรยานให้นักท่องเที่ยวเช่า
 • งดการใช้ถุงพลาสติค โฟม รณรงค์การใช้ถุงผ้า กระเป๋าผ้า
 • รณรงค์งดการขายและดื่มสุราในแหล่งท่องเที่ยว
 • การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ใช้ถ้อยคำสุภาพ
 • มีกระเป๋าผ้าสรรพยาแจกนักท่องเที่ยวให้ยืมใช้และขายในราคาต้นทุนในตลาดกรีนดี
 • กฎระเบียบของตลาดต้องมีการทำความเข้าใจสื่อสารที่ชัดเจนและถูกต้อง
 • รณรงค์การซื้อสินค้าท้องถิ่นและปลอดสารพิษ
 • สถานประกอบการควรมีถังดักไขมัน
 • รณรงค์การใช้รถรางไฟฟ้า แทนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล

การกำหนดธรรมนูญสรรพยานี้ เป็นผลดีต่อการบริหารจัดการพื้นที่ นักท่องเที่ยวอุ่นใจเมื่อเดินทางมาเยือน

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai