skip to Main Content
สรรพยาโมเดล คืออะไร ?

สรรพยาโมเดล คืออะไร ?

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา  จังหวัดชัยนาท มีการบริหารจัดการโดยชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา โดยมีเทศบาลตำบลสรรพยา เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา ซึ่งมีการใช้นวัตกรรม กระบวนการมีส่วนร่วม หรือที่เรียกว่า “สรรพยาโมเดล” ประกอบด้วย 4 ส่วน  คือ ผู้นำที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น  บุคลากรในองค์กรที่พร้อมจะเรียนรู้และทุ่มเทในการทำงาน  ชุมชนมีความรัก สามัคคี  พร้อมที่จะพัฒนา  มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ  ช่วยสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาไปด้วยกัน จะเห็นได้ว่า ไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดไปได้เลย

ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการของชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา และเทศบาลตำบลสรรพยา ที่ได้มีการ ทำงานร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากร แกนนำชุมชน และประชาชน ให้มีความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการอบรมความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของตน ทักษะการประเมินผล และแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน หลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การให้ความสำคัญกับเยาวชนนักสื่อความหมาย  มีการจัดเวทีประชาคมและประชุมผู้ประกอบการร้านค้า  คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และลงมือดำเนินการในการบริหารจัดการ ผ่านเวทีประชาคมในทุกๆ ครั้ง ประชาคมค้นหาอัตลักษณ์หรือ DNA ชุมชน ให้แสดงความคิดเห็นและอบรมในเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนในอดีต

สรรพยาโมเดล

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai