skip to Main Content
เมืองที่สะอาดที่สุดในโลก

เมืองที่สะอาดที่สุดในโลก

เมืองที่สะอาดที่สุดในโลกเป็นเรื่องที่มีจุดยืนของแต่ละประเทศ โดยมีตัวชี้วัดพิจารณาตามเกณฑ์ เช่น คุณภาพอากาศ การจัดการขยะ ความสะอาดของถนน และการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว และเมืองที่มักถูกพูดถึงเกี่ยวกับความสะอาดได้แก่ ซูริคในสวิตเซอร์แลนด์, สิงคโปร์ และโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นยกตัวอย่าง 2 เมืองที่เชื่อว่าคนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพื่อเรียนรู้ว่าทางเมืองนั้นต้องทำอะไรบ้าง

อาทิ เมืองสิงคโปร์ เป็นอีกหนึ่งเมือง ที่มีเป้าหมายในการทำให้เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในโลกโดยการใช้มาตรฐานที่สูงสุดในการจัดการขยะและการทำความสะอาดทั่วทุกถนน รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและการใช้งานทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ เมืองสิงคโปร์มีการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสะอาด นอกจากนี้ เมืองยังมุ่งเน้นการศึกษาและการสร้างความตระหนักให้แก่ประชากรในด้านการรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการแนะนำนโยบายและมาตรการที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม เป้าหมายนี้ยังเน้นไปที่การสร้างเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นที่พึ่งที่มีความยั่งยืนในอนาคต


และอีกเมืองคือ เกียวโตก็เป็นอีกเมืองที่ทุกคนพูดถึง ในด้านความสะอาด โดยมี มาตรการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสะอาดอย่างครอบคลุม มีการดำเนินการในหลายด้านดังนี้คือ

1. การจัดการขยะ: เกียวโตมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดใช้งานโรงขยะที่มีเทคโนโลยีสูง เพื่อคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการลดใช้พลาสติกและวัสดุที่สร้างมลพิษอื่น ๆ

2.การทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ: เมืองเกียวโตมีการทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ โดยมีทีมงานทำความสะอาดอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความสะอาด

3.การปลูกป่าและพื้นที่สีเขียว: เกียวโตมีการสร้างพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะให้กับชาวเมือง ซึ่งช่วยลดความร้อนและมลพิษในอากาศ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพจิต

4. การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ: เกียวโตส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟซึ่งเป็นการลดปริมาณรถส่วนตัวและมลพิษจากยานพาหนะ

5. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน: เกียวโตส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


ทั้งนี้เป้าหมายของการพัฒนาเมืองสะอาดของเกียวโตคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนท้องถิ่นโดยการใช้นโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคงในอนาคตในส่วนของสรรพยานั้นเรากำลังพยายามในการวางนโยบายการทำตลาดสีเขียวที่ปลอดโฟมพลาสติกใช้ครั้งเดียวแต่ทั้งนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะก้าวไปสู่การเป็นเมืองสะอาดได้โดยทุกคนและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai