ต้มปลาร้าหัวตาล สรรพยา

เมนูอาหารพื้นถิ่น ต้มปลาร้าหัวตาล อัตลักษณ์ชุมชนสรรพยา

มาตลาดกรีนดี ต้องชิมอาหารถิ่น หาทานยาก ที่กลายเป็นอัตลักษณ์ของสรรพยา ที่ใครๆ มาได้ชิมจะติดใจ  เช่น ต้มปลาร้าหัวตาลที่วิธีการทต้มปลาร้าหัวตาลนั้นไม่ง่ายนักเริ่มจากการคัดสรรลูกตาลคุณภาพที่นับวันจะหาคนขึ้นตาลยากขึ้นทุกทีเหลือมีเพียงไม่กี่แห่งในสรรพยาที่จะได้ตาลที่สดใหม่มาปรุงอาหารโดยควรเลือกตาลที่มีสีเขียวมากกว่าดำเพราะมันยังอ่อนอยู่ยังนำเอามาแกงได้และนำส่วนหัวที่ยังเป็นเนื้อขาวๆมาใช้แกงที่สำคัญคือน้ำปลาร้าที่สรรพยานั้นถือเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใครๆอาจคิดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งอีสานแต่ที่สรรพยานั้นมีโรงปลาร้าอยู่ในชุมชนที่สะอาดถูกหลักอนามัยปลอดภัยและส่งออกไปทั่วประเทศอีกด้วย ดังนั้น การทานน้ำปลาร้าของที่นี่ จะสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเหม็น เมื่อนำมาใส่ในแกงนั้น คือดีงามที่สุด และที่นี่เราใช้กะทิคั้นเอง ซึ่งจะทำให้มีความหอมแบบธรรมชาติ ทานกับข้าวสวยร้อน ๆ คือดีงามมากๆ ท่านใดสนใจ มาชิมได้ที่ตลาดกรีนดี หรือตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ที่เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน  ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยาจะให้บริการอาหารพื้นถิ่นโบราณ  งานเลี้ยงรับรอง  งานส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนคนสาปยา และเป็นฐานเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเป็นกลุ่ม สามารถติดต่อมาได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก…

Continue Reading

สรรพยาโมเดล คืออะไร ?

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา  จังหวัดชัยนาท มีการบริหารจัดการโดยชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา โดยมีเทศบาลตำบลสรรพยา เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา ซึ่งมีการใช้นวัตกรรม กระบวนการมีส่วนร่วม หรือที่เรียกว่า “สรรพยาโมเดล” ประกอบด้วย 4 ส่วน  คือ ผู้นำที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น  บุคลากรในองค์กรที่พร้อมจะเรียนรู้และทุ่มเทในการทำงาน  ชุมชนมีความรัก สามัคคี  พร้อมที่จะพัฒนา  มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ  ช่วยสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาไปด้วยกัน จะเห็นได้ว่า ไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดไปได้เลย ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการของชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา และเทศบาลตำบลสรรพยา ที่ได้มีการ ทำงานร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากร แกนนำชุมชน…

Continue Reading

ความหมายของ ตราสัญลักษณ์ การท่องเที่ยวเมืองสรรพยา

สรรพยาเป็นภูเขาในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นภูเขาที่มีสมุนไพรคือ สังกรณี ตรีชวา เมื่อพระลักษณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ พิเภกทูลพระรามว่ายาแก้พิษหอกโมกขศักดิ์อยู่ที่เขาสรรพยา หนุมานเดินทางไปจนถึงเขาสรรพยาแต่ไม่สามารถเก็บยาได้จึงออกอุบายนั่งบนยอดเขา ใช้หางพันเขาสรรพยาไว้ แล้วเรียกต้นสังกรณี ตรีชวา “เรียกพลางรวบขึ้นไปทุกที” จนถึงยอดเขาก็เก็บยาทั้งหมดได้เมื่อได้แล้วก็กลับไปเฝ้าพระราม เรื่องราวที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่า ชื่อเขาสรรพยา มีความสำคัญกับชาวสรรพยามาก ในช่วงทำการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อจัดตั้งเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากความร่วมมือจาก ชมรมโรงพักเก่าสรรพยา และคณะกรรมการ ร่วมกับชุมชนที่เข้าร่วมกัน ออกความคิดเห็นถึง โลโก้ที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของบ้านเกิดของชาวสรรพยา เสียงส่วนใหญ่ เลือก เขาสรรพยาและหนุมาน ที่เป็นเสมือนตัวแทนความเป็นพื้นที่มากที่สุด จึงทำให้โลโก้สรรพยา ที่ทางเทศบาลสรรพยา ร่วมกับชุมชน ออกแบบโลโก้นี้ ที่มีความหมายถึงการทำงานร่วมกัน…

Continue Reading

ที่มาของการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ (Responsible Tourism)

การเกิดขึ้นของแนวคิด การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ถูกพูดถึงในเวทีโลกจากการประชุมที่ Cape Town Conference on Responsible Tourism in Destinations ในประเทศแอฟริกาใต้ พวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่า แนวคิดของการท่องเที่ยวที่เป็นผลประโยชน์สำหรับทั้งสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยการร่วมมือกันเพื่อสร้างความตระหนักในผลกระทบของการท่องเที่ยวและการมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่สร้างขึ้นใน "ปฏิญาณเคปทาวน์" ซึ่งกำหนดการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบว่าเป็น "การท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม และทางสิ่งแวดล้อม" จุดสำคัญสามารถสรุปได้ใน 7 ข้อดังนี้ ลดผลกระทบที่เป็นลบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สร้างประโยชน์เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น…

Continue Reading

Green Destination และความสำคัญ

อย่างที่พอทราบกันว่า สรรพยาของเรานั้น ได้รับประกาศให้เป็น 1 ใน 100 Green Destination ในปี 2565 การเป็น Green Destination มีความสำคัญอย่างไรเรามารู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ การที่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจาก "Green Destination" ที่เป็นสถาบันรับรอง ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) จะช่วยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รักษาและสร้างความอย่างยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมให้กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ Green destinations มักมีนโยบายที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้พลาสติก, การสร้างพื้นที่สีเขียว, และการรักษาธรรมชาติของท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ Green…

Continue Reading
ไข่เป็ดไล่ทุ่งสรรพยา

เป็ดไล่ทุ่ง ฐานการเรียนรู้ ของการท่องเที่ยววิถีชุมชนเมืองสรรพยา ชัยนาท

หากได้มาเที่ยวชมวิถีชุมชนเมืองสรรพยา ชัยนาทแล้ว จะมี 1 ฐานการเรียนรู้ ที่สร้างความสนุกสนาน ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก ๆ กับฐานการเรียนรู้นี้ คือ เก็บไข่เป็ดไล่ทุ่ง . จุดเร่ิมต้นของฐานชมวิถีคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ก็ต้องตื่นกันแต่เช้าสักหน่อย แต่รับรองได้ว่าหายง่วงนอนแน่นอน เมื่อได้เห็นจำนวนเป็ดนับพัน ที่พร้อมจะลงทุ่งเพื่อหาอาหารกินกันแต่เช้า เมื่อเป็ดถูกปล่อยลงสู่ทุ่งนา จะเป็นฉากที่น่าตื่นตามาก ๆ ที่จะได้เห็นจำนวนเป็ดนับพันวิ่งกรูกันเพื่อไปหาอาหารในทุ่งนา และอาหารของพวกมันก็คือ หอยเชอรี่ ซึ่งเป็นศัตรูข้าว ศัตรูตัวฉากจของการปลูกข้าว นับรวมถึงวัชพืชข้าวที่อยู่ในนา วัชพืชพวกนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว เป็ดไล่ทุ่งก็จะเป็นผู้จัดการให้ เมื่อใช้เป็ดในการกำจัดศัตรูของนาข้าว สิ่งที่เกื้อกูลกันระหว่างชาวนา…

Continue Reading

เปลือกส้มโอแช่อิ่ม ของอร่อยห้ามพลาดเมืองสรรพยา จ.ชัยนาท

ส้มโอขาวแตงกวา นับเป็นของดีจังหวัดชัยนาท ที่มีความหวานฉ่ำ เป็นเอกลักษณ์ ส้มโอยังให้คุณค่าแม้กระทั่งเปลือกของส้มโอ ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสาปยา จ.ชัยนาท นำมาทำเปลือกส้มโอแช่อิ่ม ที่ทานเล่นได้เพลิน จนได้รับความนิยม นำไปจัดวางขาย เป็นขายหมดทุกครั้ง ทีสำคัญเปลือกส้มโอดีกับสุขภาพ เพราะมีกากใยอาหารสูงที่ช่วยแก้ท้องผูก แก้ท้องอืด ช่วยขับลม สามารถแก้อาการ ช่วยขับลมขับเสมหะ แก้ไอ และแก้จุกเสียด อาเจียนได้อีกด้วย อร่อยดีมีประโยชน์ทั้งลูกทั้งผลแบบนี้ มาเที่ยว สรรพยา เที่ยวจังหวัดชัยนาท ครั้งหน้าอย่าลืมที่จะนำไปเป็นของฝากให้คนที่บ้านกันนะคะ

Continue Reading
เที่ยวสรรพยา เทียวชัยนาท

5 สิ่งห้ามพลาด เมื่อมาเที่ยวชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา

ตลาดโรงพักเก่าสรรพยาเปิดทุกเสาร์-อาทิตย์แรกของทุกเดือนหากมีแผนจะมาเที่ยวกันแล้ว เตรียมตัวกันสักนิดเพื่อให้เที่ยวได้สนุกขึ้นและยังดูเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบอีกด้วย 1. เตรียมตัวมาเป็นนักท่องเท่ียวสีเขียวเที่ยวชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยาให้สนุกจะ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมพกถุงผ้า ถือปิ่นโต หรือภาชนะใส่อาหารมาเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ยิ่งก่อให้เกิดขยะน้อยจะยิ่งดูเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาก 2. แต่งชุดไทยย้อนยุคมาเดินเที่ยวตลาดโรงพักเก่าสรรพยาจะช่วยใหได้อรรถรสในการท่อง เที่ยวมากขึ้น เพราะโรงพักเก่าสรรพยานั้นมีมาตั้งแต่สมัย ร.ศ.120 หรือ พ.ศ. 2444 ในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   3. ทานอาหารพื้นฐิ่นสรรพยาอาทิ แกงปลาร้าหัวตาล,ลาบปลาร้า, ฉู่ฉี่ปลาสังกะวาดไป จนถึงก๋วยเตี๋ยวโบราณสูตรแต้จิ๋วร้านป้าโหนก ส่วนนขนมไม่ควรพลาดนั้นคือข้าวเกรียบลอยน้ํา 4.  เยี่ยมชมโรงพักเก่าสรรพยา โรงพักที่เก่าแก่ที่สุด ที่ถูกบูรณะจนได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น…

Continue Reading
ฉู่ฉี่ปลาสังกะวาส

ฉู่ฉี่ปลาสังกะวาด เมนูเด็ดห้ามพลาด เมืองสรรพยา จ.ชัยนาท

เมนูเด็ด ของอร่อย สรรพยา จังหวัดชัยนาท ที่หาทานได้ยาก เพราะหาทานได้จริง ๆ ในช่วงระยะเวลาแค่ 3 เดือนเท่านั้น คือในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ปลาชนิดนี้ชุมเป็นพิเศษ การทานปลานั้นมีประโยชน์ หลายท่านคงทราบดี แต่เรื่องน่าแปลกใจ ที่เราไม่เคยรู้ก็ตรงที่ ปลาสังกะวาดเป็นปลาน้ำจืด แต่กลับมี โอเมก้า 3 มากกว่าปลาน้ำเค็ม ร่างกายของคนเราไม่สามารถผลิตโอเมเก้า 3 ขึ้นมาใช้เองได้ การที่ร่างกายจะมีสารชนิดนี้ได้ ก็ต้องทานเข้าไปเท่านั้น แล้วโอเมก้า 3 นั้นดีกับชีวิตเราอย่างไร…

Continue Reading
Gd Top100 ประเทศไทย ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ชัยนาท

สรรพยา Green Destinations Top 100 ของประเทศไทย

หลายคนสงสัยว่าป้าย ที่มีโลโก้กลม ๆ สีเขียว มีตัวหนังสือเขียนว่า Top 100 Green Destination ที่อยู่บริเวณชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยาของเรานั้นบ่งบอกถึงอะไร ? ก่อนอื่นเลย ต้องขอชวนมาทำความรู้จัก Green Destination  Green Destinations Top 100 stories ได้จัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2014 โดย Green Destination Foundation สิ่งที่พวกเขาทำนั้น คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับแหล่งท่องเที่ยว บริษัททัวร์…

Continue Reading