skip to Main Content
งานบุญข้าวหลามเดือนสามสรรพยา

ประเพณีข้าวหลามเดือน สามสรรพยา

ประเพณีเผาข้าวหลามเดือนสามสรรพยา เป็นงานที่คนในชุมชน พี่น้อง ครอบครัว จะรวมตัวกันเพื่อเผาข้าวหลาม นำไปถวายพระ (จะจัดขึ้นในเดือน 3 ขึ้น 15 ค่ำ สอดคล้องกับวันพระวันมาฆบูชา) นอกจากกิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม และเวียนเทียนแล้ว พี่น้องชาวสรรพยายังมีประเพณีทำบุญเผาข้าวหลาม สำหรับนำไปถวายพระ และนำพวงมาลัยไปไหว้บูชาศาลเจ้าพ่อเสือประจำหมู่บ้าน พร้อมกับหักตอกจำนวนเท่ากับสมาชิกในครอบครัว เรียกกันว่า “การหักตอกไถ่โทษตัว” ด้วยเชื่อว่าจะเป็นการกำจัดสิ่งไม่ดีต่างๆ ออกไปจากชีวิต และนำสิ่งดีๆ เข้ามาสู่สมาชิกทุกคนในครอบครัว ในอดีต งานบุญข้าวหลามช่วยทำให้ครอบครัว คนในชุมชนได้พบปะกัน ใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยที่ชาวบ้านจะรวมตัวกันก่อนวันพระ…

Continue Reading
thThai