skip to Main Content

บ้านอ้อย สรรพยา กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาเบอร์ต้น ๆ ของเมืองไทย

ทราบกันหรือไม่ว่า ? อำเภอสรรพยาบ้านเรา มีกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา ที่สร้างมูลค่า และชื่อเสียงให้กับบ้านเราอย่างมาก โดยมีพี่จรวยพร เกิดเสม เป็นประธานกลุ่ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 โดยมีแนวคิดเริ่มต้นจากมีเวลาว่างหลังการทำนาสาเหตุที่เลือกผักตบชวาเพราะเป็นพื้นที่ที่มากับแม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เกิดผักตบชวาจำนวนมากจึงนำมาใช้ทำจักสานแทนเส้นไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาการสานไม้ไผ่จากปู่ย่าตายายนำมาทำการสานผักตบชวาแทน นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน และเพื่อให้ชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้รู้จักกันมากขึ้น เกิดความรักความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เป็นการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจของชุมชน จักสานของกลุ่มหัตถกรรมบ้านอ้อย ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว ของจังหวัดชัยนาท เมื่อปี 2538 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเน้นความประณีต มีหลายรูปแบบ หลากสไตล์…

Continue Reading
thThai