skip to Main Content
สรรพยา เมืองสีเขียว

เมืองสีเขียว คืออะไร ?

"เมืองสีเขียว" หมายถึง เมืองที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยที่มีการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีความมั่นคง การจัดการขยะและการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ การสร้างพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมายของเมืองสีเขียวคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนท้องถิ่น โดยการใช้นโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคงในอนาคต การเป็นเมืองสีเขียวเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองในระยะยาว เกณฑ์สำหรับเมืองสีเขียวทั่วไปมักประกอบด้วย: การขนส่งที่ยั่งยืน: ระบบการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ, เส้นทางจักรยาน, ถนนที่เหมาะสมสำหรับคนเดินเท้า, และการลดการพึ่งพาต่อยานพาหนะส่วนตัว พื้นที่สีเขียว: สวนสาธารณะ, สวน และป่าในเมืองที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมการพักผ่อน, การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ, และการลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมือง ความมีประสิทธิภาพทางพลังงาน: การใช้งานแหล่งพลังงานทดแทน, อาคารและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน, รวมถึงมาตรการในการลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะ: ระบบการจัดการขยะอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการลดขยะ, การรีไซเคิล,…

Continue Reading
ท่องเที่ยวแบบลดคาร์บอน

เทคนิคการท่องเที่ยวแบบลดการปล่อยคาร์บอน

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเปิดโอกาสให้เราได้สำรวจโลก แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการเดินทางนั้นมีส่วนสำคัญในการปล่อยคาร์บอนซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เราสามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวได้โดยไม่ทำร้ายโลกของเรา ด้วยเทคนิคการท่องเที่ยวแบบลดการปล่อยคาร์บอน ดังนี้ 1. เลือกการเดินทางโดยใช้พาหนะที่มีผลกระทบน้อย การเลือกพาหนะมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยคาร์บอน: รถไฟและรถบัส: การเดินทางโดยรถไฟและรถบัสมีการปล่อยคาร์บอนต่อผู้โดยสารน้อยกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือการบิน จักรยานและการเดิน: ถ้าปลายทางไม่ไกลเกินไป การใช้จักรยานหรือการเดินเป็นทางเลือกที่ไม่ปล่อยคาร์บอนเลย 2. เลือกเที่ยวบินตรงและสายการบินที่มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าจำเป็นต้องบิน: เที่ยวบินตรง: การเลือกเที่ยวบินตรงจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากการบินขึ้นและลงที่ซับซ้อน สายการบินสีเขียว: สายการบินบางแห่งมีนโยบายลดการปล่อยคาร์บอน เช่น ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดหรือมีโปรแกรมชดเชยคาร์บอน 3. พักในที่พักที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เลือกที่พักที่มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม: โรงแรมสีเขียว: โรงแรมที่ใช้พลังงานทดแทน มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีนโยบายลดการใช้น้ำและพลังงาน โฮมสเตย์หรือที่พักในชุมชน:…

Continue Reading
สรรพยา ลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว

“ทุกก้าวเล็กๆ เพื่อโลกใหญ่: ใช้ถุงผ้าและภาชนะพกพา ลดขยะพลาสติก”

ถ้าเคยมาเที่ยวตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จะเห็นว่า เราเน้นมาก ๆ ในการรณรงค์ลดขยะพลาสติก ! จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่าน มาใช้ถุงผ้า และภาชนะพกพากันเถอะ! เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องโลกของเราได้ง่ายๆด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กน้อยในชีวิตประจำวันลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งด้วยการพกถุงผ้าและภาชนะพกพาไปด้วยทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก! ทำไมต้องใช้ถุงผ้า? ลดปริมาณขยะพลาสติก ถุงผ้าใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวและกลายเป็นขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถุงผ้าทำจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนพลาสติก ประหยัดเงิน การใช้ถุงผ้าซ้ำช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงพลาสติกใหม่ๆ ทุกครั้งที่ช็อปปิ้งพกภาชนะของตัวเองไปด้วย! ลดการใช้พลาสติก การพกขวดน้ำ แก้วกาแฟ หรือกล่องอาหารของตัวเอง ช่วยลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งจากร้านค้า และร้านอาหาร รักษาสุขภาพ ภาชนะพกพามักจะทำจากวัสดุที่ปลอดภัยกว่าและไม่ปล่อยสารเคมีอันตรายเมื่อใช้ซ้ำ สะดวกและมีสไตล์  มีภาชนะพกพาหลากหลายดีไซน์ที่ทั้งสะดวกและดูดี…

Continue Reading
การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล: สร้างประสบการณ์การเดินทางสำหรับทุกคน การท่องเที่ยวเป็นแหล่งของความสุขและการผจญภัย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสกับวัฒนธรรม สถานที่ และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงโอกาสเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียม การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่คำนึงถึงความพิการ อายุ อุปสรรคทางภาษา หรือปัจจัยอื่นๆ ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนในการสร้างการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลคือการมั่นใจว่าการเข้าถึงทางกายภาพเป็นไปได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทางลาด ลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับผู้ใช้รถเข็นหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ การจัดหาป้ายและข้อมูลที่ชัดเจน รวมถึงการใช้อักษรเบรลล์และระบบเสียงสำหรับผู้เยี่ยมชมที่มีปัญหาทางสายตา ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสบการณ์ที่เข้าถึงได้จริงๆ การฝึกอบรมและการตระหนักรู้ พนักงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจและรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย การฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและวิธีการตอบสนองต่อความต้องการของผู้พิการมีความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับบริการที่ดีที่สุด ประสบการณ์ที่หลากหลาย…

Continue Reading
อาหารพื้นฐิ่น กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ความสำคัญของอาหารพื้นถิ่นในการท่องเที่ยว

อาหารพื้นถิ่นมีบทบาทสำคัญในการท่องเที่ยว โดยเป็นวิธีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ในการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชุมชนของพื้นที่ ในบทความนี้ เรามาดูกันว่าเหตุใดอาหารพื้นถิ่นจึงมีความสำคัญกับการท่องเที่ยว และส่งผลต่อประสบการณ์การเดินทางอย่างไร หน้าต่างสู่วัฒนธรรม และประเพณี อาหารพื้นถิ่นเป็นช่องทางในการมองเห็นวัฒนธรรมของพื้นที่ อาหารมักจะมีเรื่องราว ประเพณี และการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจถึงมรดกของภูมิภาคนั้น ๆ เมื่อได้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธรรมเนียมและวิถีชีวิตในพื้นที่ ทำให้การเดินทางมีความหมายมากขึ้น ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและแท้จริง การสำรวจอาหารพื้นถิ่นทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริงในพื้นที่นั้น เป็นวิธีที่จะสัมผัสรสชาติ เนื้อสัมผัส และกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งสร้างความทรงจำที่ยั่งยืน ประสบการณ์เหล่านี้มักจะเป็นสิ่งที่ทำให้จุดหมายปลายทางหนึ่งแตกต่างจากที่อื่น สร้างความรู้สึกพิเศษให้กับสถานที่ สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น การเลือกทานอาหารพื้นถิ่นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น เมื่อเลือกทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่นหรือซื้อจากแผงลอย นักท่องเที่ยวกำลังสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวท้องถิ่น…

Continue Reading

เด็ก ๆ กับประโยชน์ที่ได้จากประดิษฐ์งานหัตถกรรม

ที่ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จ.ชัยนาท มักจะมีบูธที่เป็นบูธกิจกรรมการฝึกทำงานหัตถกรรม ของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมตลาด และเด็ก ๆ ได้ลงมือประดิษฐ์ผลงานหัตถกรรม เด็ก ๆ เจ้าของบูธ จะได้แสดงงานหัตถกรรม และขายสินค้าไปในขณะเดียวกัน ซึ่งก็ได้ทักษะในการพบปะ พูดคุยกับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบูธ ในขณะที่ ระหว่างการทำงานหัตถกรรมนั้น เด็ก ๆ ก็จะได้ประโยชน์ที่สำคัญต่อพัฒนาการของพวกเขา ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัดก็คือ 1. พัฒนาทักษะสร้างสรรค์: การทำงานคราฟ หัตถกรรม และประดิษฐ์สิ่งของช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งของใหม่ ๆ โดยใช้สมองและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา…

Continue Reading
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร สรรพยา ชัยนาท

การสร้างความยั่งยืนจากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

         “แหล่งท่องเที่ยวตลาดโรงพักเก่าสรรพยา” เกิดจากความร่วมมือกันของชุมชนที่ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่นับวันเพิ่มสูงขึ้น จึงจัดการท่องเที่ยวโดยไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนและสังคม ตามแนวคิด “ตลาดปลอดโฟม 100% และงดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง” หรือ ตลาดกรีนดี (Green Market) และนำหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (The Global Sustainable Tourism Council ) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศจากหลายหน่วยงาน และปี 2022 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 แห่ง ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Green Destinations…

Continue Reading
การจัดการขยะ

การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะการท่องเที่ยวมักจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของการสะสมขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นในที่ท่องเที่ยวนั้น หลายที่ท่องเที่ยวจึงมุ่งพัฒนาแผนการจัดการขยะที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยบทความนี้จะพูดถึงหลักการที่สำคัญในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว: 1. การศึกษาและสร้างความตระหนักรู้: การศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้เข้าชมและชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการขยะที่เหมาะสมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้คนเข้าใจและร่วมมือในการลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 2. ระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ: การสร้างระบบที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมขยะและการนำไปทำลายหรือรีไซเคิล เช่น การติดตั้งถังขยะที่เหมาะสมและการจัดส่งขยะไปยังศูนย์รีไซเคิลท้องถิ่น เพื่อลดการสะสมของขยะและส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 3. การสนับสนุนการใช้วัสดุที่สะท้อนความยั่งยืน: การสนับสนุนให้ธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้หรือไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก 4. การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน: การสร้างแรงจูงใจให้กับทั้งผู้ที่เดินทางและชุมชนในการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างความรับผิดชอบร่วมกันจะทำให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น การจัดการขยะที่เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ค่ะ!

Continue Reading
นักท่องเที่ยวสีเขียว Green Traveller

ทำความเข้าใจ การเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียว

แนวคิดของการเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียว หรือนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นั้นน่าสนใจมากเพราะเป็นการเดินทางที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ. การเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียว อาจจะเริ่มต้นจากการเลือกที่จะเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การไปท่องเที่ยวในพื้นที่สัตว์ป่า หรือพื้นที่อุทยานธรรมชาติที่มีนโยบายที่ดีในการปกป้องและรักษาธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกที่พักที่มีการใช้พลังงานทดแทน และมีการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยค่ะ. การเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียวยังรวมถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น หรือการซื้อสินค้าท้องถิ่นที่มีการผลิตโดยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อส่งเสริมให้กับชุมชนในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ อีกด้วยค่ะ. การเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียวเป็นการเดินทางที่ให้ประสบการณ์ที่หลากหลายและหลีกเลี่ยงการก่อกวนสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เราไปเยี่ยมชมด้วย การเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียวไม่เพียงแค่ทำให้เราได้สนุกสนาน และได้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม แต่ยังเป็นการท่องเที่ยวที่มีการตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีเหตุผล และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยค่ะ.

Continue Reading
GSTC

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบ GSTC  คืออะไร ?

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบ GSTC  (Global Sustainable Tourism Criteria) คืออะไรเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC-D) นั้น เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับความยั่งยืนในการเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวทุกขนาดเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยสามารถนำเกณฑ์หลักทีมี 4 หมวด และเกณฑ์ย่อยทั้ง 38 ด้าน ไปปรับใช้ได้ ดังต่อไปนี้ ระบบการจัดการความยั่งยืน ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบทางวัฒนธรรม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จาก 4 หมวดจะเห็นได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่สามารถวัดผลความสำเร็จได้ และไม่ได้เพียงแต่ช่วยในการวางเป้าหมาย…

Continue Reading
thThai