skip to Main Content
ไข่เป็ดไล่ทุ่งสรรพยา

เป็ดไล่ทุ่ง ฐานการเรียนรู้ ของการท่องเที่ยววิถีชุมชนเมืองสรรพยา ชัยนาท

หากได้มาเที่ยวชมวิถีชุมชนเมืองสรรพยา ชัยนาทแล้ว จะมี 1 ฐานการเรียนรู้ ที่สร้างความสนุกสนาน ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก ๆ กับฐานการเรียนรู้นี้ คือ เก็บไข่เป็ดไล่ทุ่ง . จุดเร่ิมต้นของฐานชมวิถีคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ก็ต้องตื่นกันแต่เช้าสักหน่อย แต่รับรองได้ว่าหายง่วงนอนแน่นอน เมื่อได้เห็นจำนวนเป็ดนับพัน ที่พร้อมจะลงทุ่งเพื่อหาอาหารกินกันแต่เช้า เมื่อเป็ดถูกปล่อยลงสู่ทุ่งนา จะเป็นฉากที่น่าตื่นตามาก ๆ ที่จะได้เห็นจำนวนเป็ดนับพันวิ่งกรูกันเพื่อไปหาอาหารในทุ่งนา และอาหารของพวกมันก็คือ หอยเชอรี่ ซึ่งเป็นศัตรูข้าว ศัตรูตัวฉากจของการปลูกข้าว นับรวมถึงวัชพืชข้าวที่อยู่ในนา วัชพืชพวกนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว เป็ดไล่ทุ่งก็จะเป็นผู้จัดการให้ เมื่อใช้เป็ดในการกำจัดศัตรูของนาข้าว สิ่งที่เกื้อกูลกันระหว่างชาวนา…

Continue Reading
thThai