skip to Main Content
การสร้างความยั่งยืนจากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

การสร้างความยั่งยืนจากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

         “แหล่งท่องเที่ยวตลาดโรงพักเก่าสรรพยา” เกิดจากความร่วมมือกันของชุมชนที่ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่นับวันเพิ่มสูงขึ้น จึงจัดการท่องเที่ยวโดยไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนและสังคม ตามแนวคิด “ตลาดปลอดโฟม 100% และงดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง” หรือ ตลาดกรีนดี (Green Market) และนำหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (The Global Sustainable Tourism Council ) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศจากหลายหน่วยงาน และปี 2022 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 แห่ง ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Green Destinations Top 100 stories จากมูลนิธิ Green Destinations ประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงเป็น “ต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับสากล” สำหรับการศึกษาดูงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน

เทศบาลตำบลสรรพยา จึงได้ “สืบสาน และต่อยอด”   จากการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยการนำวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีของชาวสรรพยา     จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและการเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านวัฒนธรรมการกินอยู่และการเล่าเรื่อง  เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เทศบาลตำบลสรรพยาและชุมชนได้เข้าร่วมรับรางวัล การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน สาขา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เข้ารับโล่รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Gastronomy Tourism Theme” ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 27 (ASEAN Tourism Forum: ATF 2024) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai